Kouzlo starých časů <h1 style="display:none">Kouzlo starých časů</h1> <p style="display:none"> Výstavní činnost Výtvarné kurzy Kurzy historických vazeb Sběratelský salon Vydavatelství Romantické ubytování Zahradní architektura Kouzlo starých časů Společnost Kouzlo starých časů je určena příznivcům starých dob, kdy na nic nebyl spěch, dámy byly obletovány a pánové se mohli cítit jako jejich ochránci. Specializuje se na výstavní činnost převážně z oblasti historie oděvů a textilií z let 1850–1930 a sběratelství doplňkových předmětů souvisejících s tímto obdobím. K dalším činnostem patří vzdělávací činnost z oblasti výtvarného umění, zahradní architektury, vydavatelská činnost a realizace výstav pro jiná muzea. Naše práce navazuje na šestileté období, ve kterém jsme zrekonstruovali historický objekt – Zahradní dům Ratibořice (www.zahradnidumratiborice.com), připravili zde 14 výstav převážně s historickou tematikou, 15 uměleckých kurzů a mnoho dalších kulturních a společenských akcí. Vzhledem k tomu, že se okruh našich příznivců stále rozrůstá, přemístili jsme svoji činnost do Prahy na Malou Stranu do barokního domu U Černého beránka ve Valdštejnské ulici 4, který dýchá atmosférou starých časů. Rádi vás uvítáme v nově zrekon- struovaném prostoru přímo pod jižními palácovými zahradami Pražského hradu, kousek od Starých zámeckých schodů. Zahradní architektura Umění starých zahradníků Cibuloviny v historii Historické květinové vazby Slavnost růží Pocta Pierru Redoutému Slavnost hortenzií Výstavy Připravované – viz Kalendář akcí. Realizované Zahradní dům Ratibořice Z truhel našich prababiček I – historické oděvy, doplňky a romantické květinové vazby z období biedermeieru. Doplněno audiovizuální projekcí. Z pohádek Boženy Němcové – filmové kostýmy z nejznámějších pohádek, ke 150. vý- ročí úmrtí spisovatelky, s audiovizuální produkcí. Svatební inspirace – historické svatební oděvy a doplňky z období let 1750–1920, s audiovizuální produkcí. Proměna historického kočárku – kočárky a panenky z let 1850–1930, s audiovizuál- ní produkcí. Vánoční inspirace I a II – adventní vazby a historické oděvy z přelomu století s audiovizuální produkcí. Jako v peří – adventní vazby, historické kostýmy. Andělské Vánoce – historické oděvy inspirované anděly v nejrůznějších podobách. Muzeum Boženy Němcové a Muzeum textilu V čes- ké Skalici Nostalgické Vánoce – historické secesní oděvy a doplňky, s audiovizuální produkcí. Kurzy Realizované Kurzy kresby Kurzy akvarelu Kurzy olejomalby – akad. mal. Markéta Zlesáková Kurzy historických vazeb – Ing. Petr Hodonický, Ph.D. Výjimečná poloha domu U Černého beránka vybízí k pořádání kurzů krajinářského kreslení a malby. Tvoří se především v inspirujícím prostředí jižních palácových a malostranských zahrad. Kurzy pod vedením zkušených lektorů jsou určeny mírně pokročilým a pokročilým zájemcům, kteří již zvládli základy kresby. Výuka probíhá ve skupinách od 5 do 8 osob. Kurzy se konají od 10.00 do 18.00 hodin s přestávkami na relaxaci a občerstvení. Cena denního kurzu – pouze kresba 1000,- Kč/os. Cena dvoudenního kurzu – akvarel 3500,- Kč/os., olejomalba 4000,- Kč/os. V ceně jsou výtvarné potřeby, dílo si odnesete s sebou. Aranžování květin a květinové dary nebo ozdoby jsou známy snad ve všech kulturách. Už ve starověkém Egyptě patřily na hodovní tabule ozdobné nádoby s kyticemi a girlanda- mi květin, které pravděpodobně sloužily k provonění vzduchu. Aranžování květinových kompozic vede zkušený zahradní architekt, vážou se aranžmá stylizovaná na slavnostní stůl nebo do vázy. Kurzy jsou určeny začátečníkům i pokročilým. Historické vazby v období biedermeieru Dům U Černého beránka – červen 7. 6. 2014 – září 13. 9. 2014 Adventní vazby v období secese Aranžmá slavnostní vánoční vazby na stůl, zimní kytice, vánoční svícen. Dům U Černého beránka – listopad 29. 11. 2014 Kurzy se konají od 10.00 do 16.00 hodin s přestávkami na relaxaci a občerstvení. Cena denního kurzu 1800,- Kč za osobu. V ceně jsou aranžérské potřeby a rostlinný materiál. Vazby si odnesete s sebou. Zahrada Ratibořice – náročná a cit- livá rekonstrukce zahrady při- léhající ke kulturní památce – Zahradnímu domu Ratibořice postavené v těsné blízkosti státního zámku Ratibořice koncem 19. sto- letí. Objekt původně sloužil jako obydlí zámeckým zahradníkům. Realizované projekty Zahrada je znovu založena na zdevastovaných pozemcích, které byly v majetku státu a sloužily místnímu zemědělskému družstvu. Její dispozice je inspirována formálními pravidly a zahradou odpovídající přelomu 19. a 20. století. Pomocí symetricky komponovaného prostoru jsou zahradní partie rozděleny do několika částí vztahujících se k domu a okolí. Vznikl tak prostor inspirovaný dobovou zahradou, ale současně odrážející ekologické trendy zahradní architektury. Praha – výjimečná rekonstrukce zahrady u soukromé vily na pozemku pocházejícím z poloviny 18. století v památkově chráněné zóně v Praze. Realizované projekty Zahrada nacházející se v terasách byla ve zcela zdevastovaném stavu. Po skončení stavebních prací, na kterých se ve finále podíleli umělečtí kameníci, byly jednotlivé partie citlivě osázeny rostlinami, které určovaly vzhled městských zahrad v 18. století. Kompoziční řešení celku vychází opět z dobových zahrad inspirovaných formálními pravidly. Zahrada je doplněna kašnou a schodišti. Vznikl tak harmonický celek umocněný uměním starých zahradníků. Sběratelský salon Pro pány Restaurování historického nábytku. Restaurování historických amerických kamen. Přednášky na téma zahrada a krajina. Pro dámy Móda a textil v období biedermeieru. Móda a textil v období secese. Móda a textil – zlatá 20. léta. Restaurování historických kočárků a panenek. Restaurování a údržba textilií období 1850–1930. Půvab stříbra v měšťanských domácnostech. Jarní Antik bazar. Květen. Podzimní Antik bazar. Říjen. Pravidelná setkání sběratelů s tematickými přednáškami. Informace budou vyvěšeny v Kalendáři akcí. Dárkové poukazy Pokud chcete udělat radost ubytováním svým blízkým nebo přátelům, můžete u nás objednat dárkový poukaz s nabídkou ubytování a průvodcovských služeb po malostranských památkách nebo poukaz s vybraným tématem některého kurzu. Kontakt Kouzlo starých časů Valdštejnská 4, 110 00 Praha 1-Malá Strana Tel.: + 420 723 960 308 E-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com www.kouzlostarychcasu.com www.kouzlostarychcasu.cz www.muzeumkouzlostarychcasu.com www.muzeumkouzlostarychcasu.cz Dopravní dostupnost: Stanice metra A Malostranská, stanice tramvaje Malostranská, stanice Taxi 50 m. Výstavní činnost Výtvarné kurzy Kurzy historických vazeb Romantické ubytování Zahradní architektura </p> <h1 style="display:none">Zauber alter Zeiten</h1> <p style="display:none"> Gartenarchitektur Kunst der alten Gärtner Zwiebelblumen in der Geschichte Historische Blumengebinde Rosenfest Hortensie Fest Ausstellungen Realisierte Das Gartenhaus Ratibořice Aus Truhen unserer Urgroßmütter I – Historische Kleidung, Accessories und romantische Blumengebinde aus der Zeit des Biedermeiers. Mit audiovisueller Projektion. Aus den Märchen von Božena Němcová – Filmkostüme mit audiovisueller Projektion anlässlich des 150. Jahrestages des Todes von der Schriftstellerin. Hochzeitsinspiration – Historische Hochzeitskleidung und Accessories aus den 1750er bis 1920er Jahren mit audiovisueller Projektion. Umwandlung des historischen Kinderwagens – Kinderwagen und Puppen aus den 1850er bis 1930er Jahren. Weihnachtsinspiration I und II – Adventsgebinde und historische Kleidung aus der Jahrhundertwende. Engel-Weihnachten – Adventsgebinde und historische Kleidung, die von Engeln in verschiedenen Gestalten inspiriert wurde. Mit audiovisueller Projektion. Božena-Němcová -Museum und Textilmuseum in Česká Skalice Nostalgische Weihnachten – Historische Kleidung und Accessories aus der Zeit des Jugendstils mit audiovisueller Projektion. Kurse Realisierte Kurse Zeichenkurse Aquarelkurse Ölmaleriekurse – akad. Malerin Markéta Zlesáková Kurse der historischen und Adventsgebinde – Ing. Petr Hodonický, Ph.D. Die Ausnahmelage des Hauses Beim Schwarzen Lamm, das im Zentrum der Kleinseitner historischen Sehenswürdigkeiten und der Südpalastgärten steht, ist wie geschaffen für die Abhaltung von Landschaftsmalen und – zeichenkursen, die vor allem in den Südpalast- und Kleinseitner-Gärten stattfinden. Die Kurse unter den erfahrenen Lektoren sind für mäßig fortgeschrittene und fortgeschrittene Interessenten bestimmt, die schon die Grundlage der Zeichnung bewältigt haben. Der Unterricht findet in den Gruppen von 5 bis 8 Personen statt. Die Kurse finden von 10.00 bis 18.00 Uhr mit Erfrischungspausen statt. Preis für einen eintägigen Kurs – nur Zeichen – 1000,- CZK für Person. Preis für einen zweitägigen Kurs – Aquarell 3500,- CZK, – Ölmalerie 4000,- CZK für Person. Kunsthilfsmittel sind im Preis inbegriffen, Ihr Werk können Sie nach Hause tragen. Das Arrangieren der Blumen leitet ein er- fahrener Gartenarchitekt, die Schaffung von Blumen- arrangements auf den festlichen Tisch oder in die Vase. Die Kurse sind für Anfänger und auch für Fortgeschrittene bestimmt. Historische Blumengebinde in der Zeit des Biedermeiers Juni 7. 6. 2014 September 13. 9. 2014 Jugendstil-Adventsgebinde November 29. 11. 2014 Die Kurse finden von 10.00 bis 16.00 Uhr mit Er- frischungspausen statt. Preis für einen eintägigen Kurs 1800,- CZK für Person. Hilfsmittel zum Arrangieren und Pflanzenmaterialien sind im Preis inbegriffen. Ihre Adventsgebinde können Sie nach Hause tragen. Geschenkgutscheine Wenn Sie Ihren Verwandten oder Ihren Freunden mit einem aus unseren Kursen Freude bereiten wollen, können Sie bei uns einen Geschenkgutschein mit dem ausgewählten Thema bestellen. Kontakt Zauber alter Zeiten Kouzlo starých časů Valdštejnská 4, 110 00 Praha 1-Malá Strana Tel.: + 420 723 960 308 E-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com www.kouzlostarychcasu.com www.muzeumkouzlostarychcasu.com Verkehrszugänglichkeit: Metrostation A „Malostranská“, Straßenbahn-Stationen, Taxi-stationen – 50 m. Ausstellungen Kunstkurse Kurse der historischen Blumengebinde Romantische Unterkunft Gartenarchitektur </p> <h1 style="display:none">Charme of Old Times </h1> <p style="display:none"> Landscape architecture Art of old gardeners Bulbs in history Historical floral arrangements Festivity of roses Festivity of hydrangeas Exhibitions Carried out Garden house Ratiborice Our Grandmothers´ Chests I – Historic clothing, accessories and romantic floral arrangements from the Biedermeier period. From the tales of Bozena Nemcova – Film costumes with audiovisual production to 150th anniversary of the death of the writer. With audiovisual productions. Wedding Inspiration – Historical wedding clothing and accessories from the 1750–1920. Transformation of the Historic Pram – Prams and dolls from the period 1850–1930. With audiovisual productions. Christmas inspiration I and II – Advent wreath and historic clothing from the turn of the century. Museum of Bozena Nemcova and Textile Museum in Česká Skalice Nostalgic Christmas – Historic Art Nouveau clothing and accessories – with audiovisual productions. Courses The courses carried out Courses of drawing Courses of watercolor Courses of oil paintings – Margaret Zlesáková, M.F.A. Courses of historical and Advent wreaths – Ing. Petr Hodonický, Ph.D. Exceptional location of House at the Blac Lamb which is placed in the center of Lesser Town historical sites and southern palace gardens, is ideal for courses of landscape drawing and painting. It occurs mainly in the inspiring environment of the southern Lesser Town palaces and gardens. Courses under the guidance of experienced instructors are intended to pre-intermediate and advanced candidates who have already mastered the basics of drawing. Classes take place in groups of 5 to 8 people. Classes are held from 10.00–18.00 with a break for relaxation. Price of one-day course – Only drawing – 1000,- CZK per person. Price of two-day course – Watercolor 3500,- CZK per person, – Oil 4000,- CZK per person. Art supplies are included; you will take your work with you. Arranging flower compositions led by an experienced landscape architect, you will bind stylized decoration on festive table or in a vase. The courses are designed for beginners and advanced. Historical wreaths in the Biedermeier period June 7. 6. 2014 September 13. 9. 2014 Advent wreaths in the Art Nouveau period November 29. 11. 2014 Classes are held from 10.00–16.00 with a break for relaxation and refreshment. Price of one-day course 1800,- CZK per person. The price includes and arranging supplies and plant material. You will take the wreaths with you. Gift Vouchers If you want to please your loved ones or friend with accommodation with offer of guide sightseeing tours around the Lesser Town or one of our courses, you can order a gift voucher. Contact Charme of Old Times Kouzlo starých časů Valdštejnská 4, 110 00 Praha 1-Malá Strana Tel.: + 420 723 960 308 E-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com www.kouzlostarychcasu.com www.muzeumkouzlostarychcasu.com Accessibility: Metro A station Malostranská, tramcar stations, Taxi station – 50 m Exhibitions, Art courses courses of historical wreaths Accommodation Landscape architecture </p> <h1 style="display:none">Il Fascino dei vecchi tempi</h1> <p style="display:none"> Architettura del giardino Arte dei vecchi giardinieri Bulbi nella storia Intrecci floreali storici Festa delle Rose Feste delle ortensie Esposizioni Realizzate La Casa del Gardino a Ratiborice Casse delle nostre nonne I – Abbigliamento storico, accessori e intrecci floreali romantici nel periodo Biedermeier. Con proiezione audiovisiva. Racconti di Božena Němcová – Costumi originali dei film con la proiezione audiovisiva a 150 anniversario della morte della scrittrice. Ispirazione matrimoniale – Abbigliamento da sposa storico e accessori dei anni 1750–1920 con proiezione audiovisiva. Zrasformazione della carrozzina storica – Carrozzine e bambole nel periodo 1850–1930. Con proiezione audiovisiva. Ispirazione di Natale I e II – Intrecci d´Avvento e abbigliamento storico della fine del secolo. Con proiezione audiovisiva. Natale angelico – Intrecci d´Avvento e abbigliamento ispirato dagli angeli in varie forme. Con proiezione audiovisiva. Museo di Božena Němcová e Museo del tessuto Natale nostalgico – Abbigliamento storico e accessori nel periodo Art Nouveau – con proiezione audiovisiva. Corsi Corsi realizzati Corso di disegni Corso d´acquerello Corso di pittura ad olio – Acad. pittrice Margaret Zlesáková Corso d´ intrecci storici – Ing. Petr Hodonický, Ph.D. L'eccezionale posizione di La casa Da Agnello Nero che si trova nel centro storico di Malá Strana e giardini meridionali del Vecchio palazzo è ideale per i corsi di disegno del paesaggio e della pittura. Le opere si creano soprattutto in un ambiente stimolante nei giardini meridionali del Vecchio palazzo. I corsi che sono guidati dai istruttori esperti sono destinati ai candidati moderatamente avanzati e avanzati che hanno già imparato le basi del disegno. Le lezioni si svolgono in gruppi da 5 a 8 persone. Le lezioni si svolgono dalle 10.00 alle 18.00, con una pausa di riposo. Prezzo del corso di un giorno – Solo il disegno – 1000,- CZK a persona. Prezzo del corso di due giorni – Acquerello 3500,- CZK a persona. – Olio 4000,- CZK a persona. Sono incluse le forniture d'arte, il lavoro per portare via con Lei. La preparazione delle composizioni floreali è guidata da un architetto paesaggista esperto, si preparano le decorazioni sulla tavola festiva o in un vaso, come potete conoscere dalle nostre esposizioni. I corsi sono rivolti ai principianti e agli avanzati. Intrecci storici nel periodo Biedermeier Giugno 7. 6. 2014 Settembre 13. 9. 2014 Intrecci d´Avvento nel periodo Art Nouveau Novembre 29. 11. 2014 Le lezioni si svolgono dalle 10.00 alle 16.00 con una pausa di riposo e di rinfresco. Prezzo del corso di un giorno 1.800,- CZK a persona. Sono incluse le forniture per la preparazione dei intrecci. Il lavoro per portare via con Lei. Buoni Regalo Se volete far piace ai vostri vicini o ai amici regalandogli uno dei nostri corsi, è possibile ordinare un buono regalo con il tema scelto da Voi. Contatti Il Fascino dei vecchi tempi Kouzlo starých časů Valdštejnská 4, 110 00 Praha 1-Malá Strana Tel.: + 420 723 960 308 E-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com www.kouzlostarychcasu.com www.muzeumkouzlostarychcasu.com Servizi di trasporto: Linea A della metropolitana – stazione Malostranská, stazione dei tram, stazione taxi – 50 m. Esposizione, Corsi d´arte Corsi d´intrecci storici Alloggio Architettura del giardino </p> <h1 style="display:none">Charme de l'Ancien Temps</h1> <p style="display:none"> Architecture jardinière Art des jardiniers anciens Plantes bulbeuses au cours de l’histoire Compositions florales historiques Fête des roses Fête des hortensias Expositions Terminées Maison jardinière Ratibořice Des coffres de nos arrière-grand-mères I – vêtements historiques, accessoires et compositions florales romantiques de l’époque du biedermeier. Avec une projection audiovisuelle. Des contes de fées de Božena Němcová – costumes de cinéma avec une projection audiovisuelle à l’occasion du 150e anniversaire de la mort de la femme de lettres tchèque. Inspiration de mariage – vêtements et accessoires de mariage historiques des années 1750–1920 avec une production audiovisuelle. Changement de la poussette historique – poussettes et poupées historiques des années 1850–1930. Inspiration de Noël I et II – compositions de l’avent et vêtements historiques du tournant des siècles. Noël angélique – compositions de l’avent et vêtements historiques inspirés par des anges sous de diverses formes. Musée de Božena Němcová et le Musée du textile de Česká Skalice Noel nostalgique – vêtements et accessoires historiques de l’époque de la sécession, avec une projection audiovisuelle. Cours Cours terminés Cours du dessin Cours de l’aquarelle Cours de la peinture à l’huile – artiste peintre Margaret Zlesáková Cours des compositions historiques et de l’avant – Ing. Petr Hodonický, Ph.D. La position extraordinaire de la Maison de l´ Agneau Noir, qui se trouve au centre des monuments historiques du Petit Quartier et des Jardins Sud sous le Château, est idéale pour organiser des cours du dessin et de la peinture paysagistes. On crée surtout dans l’environnement aspirant des Jardins Sud sous le Château et des jardins du Petit Quartier. Les cours sont organisés par des enseignants expérimentés et sont destinés aux amateurs de niveaux moyen et avancé, qui ont déjà appris la base du dessin. L’enseignement se déroule dans des groupes de 5 à 8 personnes. Les cours ont lieu de 10.00 h à 18.00 h avec des pauses pour se reposer. Prix du cours d’un jour – seulement peinture – 1000,- CZK par personne. Prix du cours de deux jours – aquarelle 3500,- CZK par personne, – peinture à l’huile – 4000,- CZK par personne. Le prix comporte les outils et matériaux, vous pourrez emporter votre œuvre. L’arrangement de compositions florales est dirigé par un architecte jardinier expérimenté. On crée des compositions pour la table de fête ou pour la vase. Les cours sont destinés aux débutants et avancés. Compositions historiques à l’époque du biedermeier Juin 7. 6. 2014 Septembre 13. 9. 2014 Compositions de l’avent à l’époque de la sécession Novembre 29. 11. 2014 Les cours ont lieu de 10.00 h à 16.00 h avec des pauses pour se reposer et se rafraîchir. Le prix du cours de deux jours 1800,- CZK par personne. Le prix comporte les outils et matériaux végétaux. Vous pourrez emporter vos compositions. Coupons cadeau Si vous souhaitez faire plaisir avec un de nos cours à vos proches ou amis, vous pouvez commander un coupon cadeau au sujet choisi. Contact Charme de l'Ancien Temps Kouzlo starých časů Valdštejnská 4, 110 00 Praha 1-Malá Strana Tel.: + 420 723 960 308 E-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com www.kouzlostarychcasu.com www.muzeumkouzlostarychcasu.com Transport à proximité: L’arrêt de métro A Malostranská, l’arrêt de tramway, Taxi 50 m.  Expositions Cours artistiques Cours de compositions historiques Logement Architecture jardinière </p> <h1 style="display:none">Обаяние старых времен</h1> <p style="display:none"> Cадовая архитектура Искусство старых огородников Луковичные растения Исторические цветочные композиции Торжество роз Торжество гортензий Выставки Pеализованные Cадовый дом Ratibořice Из сундуков наших бабушек I – Историческая одежда, аксессуары и романтические цветочные композиции периода бидермайер. C аудиовизуальной прoeкцией. Из сказок Божены Немцовой – Фильмовые костюмы с аудиовизуальной продукцией к юбилею 150 лет со смерти известнoй писательницы. Cвадебное вдохновение – Историческая свадебная одежда и аксессуары периода 1750–1920 гг. с аудиовизуальной прoeкцией. Превращение исторической коляски – Kоляски и куклы периода 1850–1930 гг. Pождественское вдохновение I, II – Pождественские композиции и историческая одежда рубежа веков. Aнгельское Рождество – Pождественские композиции и историческая одежда вдохновенная ангелами всевозможных видов. C аудиовизуальной прoeкцией. Mузей Божены Немцовой и Музей текстиля Ческа Скалице Ностальгическое Рождество – Историческая одежда и аксессуары стиля модерн – с аудиовизуальной проекцией. Kурсы Pеализованные курсы Kурсы рисунка Kурсы акварели Kурсы живописи маслом – акад. худ. Маркета Злесакова Kурсы исторических и рождественских композиций – инг. Петр Годоницки, Ph.D. Исключительное положение Дома У черного агица в центре исторических достопримечательностей Малой Страны и южных дворцовых садов, призывает к устраиванию курсов пейзажного рисунка и живописи. Курсы происходят во вдохновляющей среде южных дворцовых садов и садов Малой Страны. Курсы ведут опытные лекторы, курсы для слабо продвинутых и продвинутых, которые уже освоили основы рисунка. Курсы происходят в группах от 5 до 8 человек. Курсы происходят от 10.00 до 18.00 с перерывами на релаксацию и закуску. Цена дневных курсов – Tолько рисунок – 1000,- CZK на человека. Цена двухдневных курсов – Aкварель - 3500,- CZK на человека, – живопись маслом – 4000,- CZK на человека. Включая художественные принадлежности, и произведение Вы можете унести. Aранжировку цветов ведет опытный садовый архитектор, связываются аранжировки, стилизованные на торжественный стол или в вазу. Курсы для начинающих и продвинутых. Исторические композиции периода бидермайер Июнь 7. 6. 2014 Cентябрь 13. 9. 2014 Pождественские композиции стиля модерн Hоябрь 29. 11. 2014 Курсы происходят от 10.00 до 16.00 с перерывами на релаксацию и закуску. Цена дневных курсов 1800,- CZK на человека. Включая приборы аранжировки и растительный материаль. Композиции Вы можете унести. Подарочные сертификаты Eсли вы хотите порадовать ваших близких или друзей, предлагаем заказать подарочный сертификат с предложением услуг гида по некоторым из Малостранских достопримечательностей. Контакт Обаяние старых времен Kouzlo starých časů Valdštejnská 4 110 00 Praha 1-Malá Strana Тел.: + 420 723 960 308 E-майл: kouzlostarychcasu@gmail.com www.kouzlostarychcasu.com www.muzeumkouzlostarychcasu.com Транспортная доступность: Станция метро А Малостранска, остановка трамвая. Bыставки Курсы Размещение Садовая архитектура </p>